تیر ۳, ۱۳۹۴
دوربین Actiontop مدل Fuga 6.81-985EP

دوربین Actiontop مدل Fuga 6.81-985EP

دوربین مداربسته اسپید دام فضای داخل اکشن تاپ با دید ۳۶۰ درجه افقی و ۹۰ درجه عمودی به شما امکان دیدن تا زوم ۲۰۰ متر را […]
تیر ۳, ۱۳۹۴

دوربین Actiontop مدل Fuga 6.82-1020P

دوربین Actiontopدوربین اسپید دام فضای بیرون با دید ۳۶۰ درجه افقی و ۹۰ درجه عمودی به شما امکان دیدن تا زوم ۳۵۰ متر را به آسانی […]
تیر ۳, ۱۳۹۴
دوربین Actiontop مدل Fuga 6.82-2271P

دوربین Actiontop مدل Fuga 6.82-2271P

دوربین مداربسته اسپید دام فضای بیرون با دید ۳۶۰ درجه افقی و ۹۰ درجه عمودی به شما امکان دیدن تا زوم ۲۰۰ متر را به آسانی […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۴
دوربین Actiontop مدل Fuga 6.81-985EP

دوربین Actiontop مدل Fuga 6.81-2231

دوربین مداربسته اسپید دام فضای داخل اکشن تاپ با دید ۳۶۰ درجه افقی و ۹۰ درجه عمودی به شما امکان دیدن تا زوم ۲۰۰ متر را […]