تیر ۱۶, ۱۳۹۴
دوربین مداربسته دام دید در شب فضای داخل Intotech مدل MS-163

دوربین مداربسته دام دید در شب فضای داخل Intotech مدل MS-163

DOME/INDOOR FIXED LENS IR INDOOR DOME CAMERA دوربین مداربسته دام دید در شب فضای داخل Intotech مدل MS-163
تیر ۱۶, ۱۳۹۴
دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-155

دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-155

BULLET FIXED LENS IR BULLET CAMERA دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-155
تیر ۱۶, ۱۳۹۴

دوربین مداربسته دام دید درشب Intotech مدل MS-149

DOME/OUTDOOR FIXED LENS IR DOME CAMERA دوربین مداربسته دام دید درشب Intotech مدل MS-149
تیر ۱۶, ۱۳۹۴
دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-116

دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-116

BULLET FIXED LENS IR BULLET CAMERA دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-116
تیر ۱۶, ۱۳۹۴
دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-115

دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-115

BULLET FIXED LENS IR BULLET CAMERA دوربین مداربسته بولت دید درشب Intotech مدل MS-115