4-marakeze-omoomi

(هتل ، بیمارستان ، بانک ، شهرداری و میادین شهرسازی )

ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی و کنترل یکی از ضروریات مدیریت مراکز عمومی و خدماتی رفاهی مانند بیمارستان ها و هتل ها است.

انواع خدمات و سرویسهای پیشنهادی ما جهت همکاری با اینگونه مراکز بشرح زیر است.

شایان ذکر است که شرایط مالی و پرداختی ما با اینگونه مراکز بسیار رقابتی و مناسب است.

۱- سیم کشی استاندارد و تخصصی

۲- هوشمندسازی ساختمان ( BMS ) 

۳- دربهای اتوماتیک ( شیشه ای ، رولاپ و جکهای درب باز کن )

۴- سیستم های کنترل و دوربین های مداربسته

۵- سیستم های اعلام و اطفای حریق

۶- نورپردازی و روشنایی

۷- آنتن مرکزی

 

2-mini

3-mini

4-mini

5-mini

6-mini

7-mini

8-mini

9-mini

12-mini

10-mini

11-mini