7-asansoor

آسانسور

ما با بهره گیری از دانش روز و تخصصمان ، ویژگی های زیر را در آسانسورهای نصب شده ی پروژه هایمان ایجاد میکنیم :

۱- حرکت نرم و روان

۲- قابلیت تنظیم سرعت

۳- دقت توقف در تراز طبقه

۴- شروع و خاتمه بدون شوک

۵- بهره برداری موثر ازفضای ساختمان

۶- بالابردن ظرفیت های سنگین

۷- هزینه نصب ونگهداری پایین

مشخصات کابین :

۱- یوک بالا و پایین یک تکه

۲- فضای استاندارد

۳- اجرای تخصصی

۴- قابلیت انتخاب متریال کابین

۵- نورپردازی ویژه درون کابین

۶- کلیه اتصالات کابین به صورت پیچ و مهره

 

2-mini

3-mini

4-mini

5-mini

6-mini

7-mini

8-mini

9-mini

12-mini

10-mini

11-mini