vss-logo

چی ما رو متفاوت می کنه؟

نکته : همه موارد پایین رایگان هستند.
۱- ما پول شما رو دور نمیریزیم چون شما شریک کاری ما برای همیشه هستید.
۲- دیگه با انواع برق کارها و نصابان در و آسانسور سروکله نزنید چون : ما مصیبت این کار را از سر شما کم می کنیم.
۳- وقتتان را برای گرفتن استعلام قیمت قطعات برقی تلف نکنید ما استعلام روز آنها را با سربرگشان برایتان ارسال میکنیم.
۴- کل پروژه با دو تلفن انجام می شود اولی را شما به ما می زنید برای تحویل پروژه به ما و دومی را ما به شما می زنیم برای تحویل در موعد مقرر.
۵- اصلا نگران تسویه نباشید شما شریک ما هستید پس هروقت دوست داشتید در طول یکسال تسویه کنید. البته تسویه نقدی شرایط ویژه داره.
۶- ما علاوه بر اینکه متخصصیم منضبط هم هستیم قراردادهای ما دارای جریمه برای دیرکرد درانجام پروژه است پس پروژه را در موعد مقرر تحویل می دهیم.
۷- ما با گارانتی کردن کل خدماتمان نگرانی های شما را در ارتباط با نقص ها و کمبودهای احتمالی بعد از اتمام کار برطرف می کنیم.
۸- وقتتان را برای گرفتن تاییدیه ها و کاغذبازی هایشان تلف نکنید ما تاییدیه آسانسور و آتش نشانی را هم می گیریم امضا مهندس ناظر را هم برای سیم کشی میگیریم.

 

2-mini

3-mini

4-mini

5-mini

6-mini

7-mini

8-mini

9-mini

12-mini

10-mini

11-mini