eye_red آلفا پلاس کلاسیک
آشکارساز حرکت کلاسیک آلفا
اسفند ۲۲, ۱۳۹۴
مقاله بانکداری الکترونیک
سیستم های تحت شبکه در میان رشد بانکداری اینترنتی
فروردین ۹, ۱۳۹۵

CLASSIC Z7

هفت زون قابل گسترش
کنترل توسط کیپد با نمایشگر LCD
نمایش ساعت
تقویم هجری شمسی
گزارش ۶۴ اتفاق اخیر
هشدار قطع برق
فرمان در باز کن
هشدار افت ولتاژ باتری
آژیر پر قدرت
امکان کنترل توسط ریموت
امکان استفاده از چشم بی سیم
امکان فعال و غیرفعال کردن با SMS از طریق CLASSIC G1
امکان استفاده از برد تلفن کننده

 

دانلود راهنمای سریع از لینک زیر:

http://www.classic.co.ir/forcedownload.php?_=706f7274616c696d616765732f70646666696c65732f636c61737369635f7a375f312e706466

 

z72دستگاه دزدگیر Z7 کلاسیک

 

 

تنظیمات: (ویژه نصب کننده)

ورود به منوی تنظیمات: # –> O –> # –> رمز نصاب (مثال ۰۰۰۰)

سپس با دگمه های DISARM و ARM منو مورد نظر را انتخاب کنید. با فشار دگمه PART می توانید مقادیر منوها را تغییر دهید.

منوی اول: تنظیم ساعت Time

با فشار دگمه PART وارد منو شده و مقدار ساعت را به صورت ۲۴ ساعته وارد کنید. (مثال ۱۸۰۴)

منوی دوم: تنظیم تاریخ Date

با فشار دگمه PART وارد منو شده و مقدار تاریخ را به صورت ۸ رقمی وارد کنید. (مثال ۱۳۸۸۰۱۰۱)

منوی سوم: زمان آژیر Alarm Time

با فشار دگمه PART یکی از زمان های ۱،۲،۴،۸،۱۲ دقیقه را برای زمان آژیر انتخاب کنید.

منوی چهارم: تاخیر خروج Exit Delay

تاخیر خروج زمانی است که دستگاه به استفاده کننده فرصت می دهد تا از محل خارج شود.با فشار PART یکی از زمانهای ۲۰،۳۰،۴۵،۶۰،۱۲۰ ثانیه را انتخاب کنید.

منوی پنجم: تاخیر ورود Enter Delay

تاخیر ورود مدت زمانی است که دستگاه به استفاده کننده فرصت می­دهد تا پس از ورود دستگاه را غیر فعال کند.

با فشار PART یکی از زمان­های ۲،۱۰،۲۰،۳۰،۴۵ ثانیه را انتخاب کنید.

منوی ششم: Zone 4

Zone 4 دارای ۲ حالت است.

الف: ۲۴h در این حالت زون ۴ به طور دائم فعال خواهد بود. این حالت برای اتصال به شاسی اظطراری و دتکتور اعلام حریق مناسب است.

ب: Normal در این حالت زون ۴ به صورت معمولی عمل خواهد کرد و در صورت Arm بودن دستگاه فعال خواهد بود. با فشار PART حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

منوی هفتم: هشدار قطع برق Power Check

در صورتیکه این منو در حالت روشن (ON) باشد، هرگاه برق شهر بیش از ۴ ساعت قطع شود یا ولتاژباتری از مقدار مشخصی کمتر شود دستگاه آلارم خواهد داد. (فقط در وضعیت ARM) با فشار PART حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

منوی هشتم: زون روی کیپد، Zone 0

این زون دارای ۳ حالت است.

حالت الف: (۲۴h (open دراین حالت Z0 به صورت N.O (زون باز) بوده و به صورت دائم فعال خواهد بود این حالت برای استفاده از شاسی اضطرای مناسب است.

حالت ب: Delay  در این حالت Z0 به صورت زون بستهN.C تاخیری عمل خواهد کرد.این حالت برای حفاظت معابری که در ناحیه ورود و خروج بوده و نیاز به تاخیر ورود و خروج دارد مناسب است.

حالت ج:   Normal  در این حالت Z0 به صورت زون بسته N.c معمولی بدون تاخیر عمل خواهد کرد. با فشار ——-حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

منوی نهم: تغییر رمز تنظیمات Setup Code برای تغییر دگمه  PARTرا فشار دهید.

رمز قدیم را وارد کنید.

رمزجدید را وارد کنید.

رمز جدید را تکرا کنید.

منوی دهم: تعداد ارقام رمز ها Code Digit

کلیه رمزها می تواند ۴ یا ۶ رقم باشد تنظیم اولیه دستگاه در وضعیت ۴ رقمی است.

در حالت ۴ رقمی رمز کاربر ۱۲۳۴، رمز تنظیمات ۰۰۰۰ و رمز در باز کن ۷۷۷۷  می باشد.

در حالت ۶ رقمی رمز ۱۲۳۴۰۰، رمز تنظیمات ۰۰۰۰۰۰ و رمز در بازکن ۷۷۷۷۰۰ می باشد.

با فشار  PARTحالت مورد نظر را انتخاب کنید.

قبل از تغییر رمزها تعداد ارقام رمز را انتخاب کنید.

منوی یازدهم: Zone 5,6

زون ۵ و۶ می تواند به دو حالت استفاده شود.

الف     Remote  : در این حالت زون ۵ و ۶ به برد گیرنده CLASSIC RX-4 وصل شده و از این طریق دستگاه Z7 توسط ریموت نیز قابل کنترل خواهد بود.

CLASSIC Z& را نیز فراهم می کند. (توضیحات بیشتر در راهنمای CLASSIC RX-4)

ب    Normal Zone  :  در این حالت زون ۵ و۶ به صورت زون فوری عمل خواهد کرد.

ج      Disable   :    در این حال زون ۵ و ۶ غیر فعال است.با فشار PART حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

خروج از منوی تنظیمات :  * –> ENTER

امکانات ویژه دزدگیر ۷z

 

 

Reset  کیپد:

در موارد بسیار نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد کیپد دگمه  *  را فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. این کار کیپد را Reset می کند ولی در وضعیت دستگاه تاثیری ندارد.

حفاظت مضاعف:

در حالت فعال اگر فیوز AUX بسوزد، دستگاه آلارم خواهد داد.این ویژگی برای مقابله با ایجاد اتصال در سیم کشی مفید است.

آلفا سوئیچ:

اگر مایل به استفاده از آلفا سوئیچ برای خاموش کرد دستگاه در شرایط خاص هستید، می توانید سیم متصل به کانکتر ALPHA SW را از وسط بپینید و دو سر آن را به آلفا سوئیچ لحیم کنید. برای این کار ابتدا باید کانکتر را از جای خود خارج کنید.

سمت چپ جعبه شیار مناسب برای نصب آلفا سوئیچ وجود دارد.

نکته: در هنگام خاموش بودن،(SYSTEM OFF) دستگاه به طور کامل غیر فعال خواهد بود.

مقادیر اولیه رمز ها:

رمز کاربر:

۱۲۳۴

رمز در باز کن:

۷۷۷۷

رمز تنظیمات:

۰۰۰۰

در حالت ۶ رقمی ۰۰ به مقادیر اولیه اضافه می شود.(مثال ۱۲۳۴۰۰)

نکته: پس از راه اندازی، این رمز ها را به مقادیر دلخواه تغییر دهید.

 

راهنمای سریع استفاده از کیپد Z7

فعال کردن:

ARM–> رمز کاربر

غیرفعال کردن

DISARM–> رمز کاربر

نیمه فعال کردن:

PART–> رمز کاربر

باز کردن درب:

ENTER–> رمز کاربر

 

 

طرز کار دستگاه سیستم حفاظتی Z7

 

دستگاه دارای سه حالت فعال(ARM)، غیر فعال(DISARM) و نیمه فعال(PARTSET) است که در ادامه شرح داده می شود.

فعال کردن سیستم: ARM  ——> رمز کاربر

در این حالت کلیه زون ها فعال خواهد بود

نحوه عملکرد: پس از فعال کردن دستگاه، کیپد با صدای Beep-Beep به کاربر هشدار می دهد که در مدت تاخیر خروج (مثال ۳۰ ثانیه) از محل خارج شود.

نکته: در این مدت کاربر فقط می تواند در زون های تاخیری حرکت کند و در صورت تحریک سایر زون ها دستگاه آلارم خواهد داد.

غیر فعال کردن سیستم: DISARM ——> رمز کاربر

نحوه عملکرد: پس از ورود کاربربه محل، کیپد با صدای Beep-Beep به کاربر هشدار می دهد که قبل از پایان مدت تاخیر ورود دستگاه را غیر فعال کند.

نکته: در این مدت کاربر می تواند فقط در زون های تاخیری حرکت کند و در صورت تحریک سایر زون ها دستگاه بلافاصله آلارم خواهد داد.

نکته: در حالت DISARM فقط زون های ۲۴ ساعته فعال خواهد بود.

نیمه فعال کردن سیستم: PART SET ——> رمز کاربر

در این حالت فقط زون ۲، زون های ۲۴ ساعته و زون های تاخیری فعال خواهد بود.

نکته: زون های Normal مانند زون ۳ غیر فعال خواهند بود.

وضعیت زون ها در حالت PART SET

ZT

Z6

Z5

Z4

Z3

Z2

Z1

Z0

×

×

√۲۴h

×Normal

×

√۲۴h/Del

×Normal

 

باز کردن درب: ENTER —–> رمز در باز کن

در این حالت OUT-2 برای یک لحظه خروجی منفی می دهد.

نکته: افرادی که رمز در بازکن را در اختیار دارند نمی توانند آن را تغییر دهند فقط کاربر سیستم می تواند این رمز را تغییر دهد.

نکته: این قابلیت فقط با نصب تجهیزات اضافی قابل استفاده است.

 

 

 

منو های سیستم حفاظتی Z7

 

مشاهده گزارش: # —-> 1—-> #

با دگمه  های ARM و DISARM در گزارش جستجو کنید.

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون

 

 

تست زون ها: # —-> 2 —->#

در این منو با حرکت جلوچشم ها می توانید صحت عملکرد زون ها را تست کنید.

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

 

 

مشاهده ولتاژ باتری: #—-> 3 —–>#

در این حالت ولتاژ باتری و وضعیت برق شهر نمایش داده می شود.

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

 

تغییر رمز کاربر: # —-> 4 ——> # —–> ENTER —-> رمز قدیم —–> رمز جدید —–> تکرار رمز جدید

نکته: علامت Saved نشان دهنده ذخیره شدن رمز جدید است.

تنظیم ساعت: # —–> 5 ——> رمز کاربر ——> ورود زمان به صورت ۲۴ ساعته مثال:۱۸۲۴

تنظیم تاریخ: #—–> 6 ——-> رمز کاربر——–> ورود تاریخ به صورت ۸ رقمی مثال: ۱۸ ۰۸ ۱۳۸۸

تغییر رمز در بازکن: #—–> 7—–> # —–> رمز کاربر —-> 2بار رمز جدید در باز کن

کنترل تلفن کننده:# —-> 9 —-> #

این منو در صورت نصب برد CLASSIC AD20 فعال می شود.

برد CLASSIC AD20 یک تلفن کننده ۲۰ حافظه است که توسط keypad Delta کنترل می شود.

 

 

مفهوم پیام های رویLCD

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

 

 

 

OUT-1

نمایش روشن بودن دستگاه

 

هرگاه  دستگاه روشن (ARM) شود، این ترمینال خروجی منفی ثابت می دهد. این خروجی برای روشن کردن یک LED به نشانه روشن بودن دستگاه مناسب است.

همچنین این خروجی برای اتصال دستگاه بع EXPANDER که زون های دستگاه را افزایش می دهد نیز کاربرد دارد.

دستگاه CLASSIC EXPANDER دارای یک شارژ کمکی است و یک زون دستگاه را به ۶زون تبدیل می کند.

استفاده از این دستگاه برای مواردی که تعداد چشم ها زیاد است توصیه می شود.

 راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون

 

 

OUT-2

 

خروجی منفی برای فرمان در بازکن

این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است. یک سر بوتین یک رله ۱۲ ولت را به  AUX+ و سر دیگر بوتین آن را  به OUT- وصل کنید، به وسیله کنتاکت این رله می توانید مدار فرمان یک دربازکن را فعال کنید. (مطابق نقشه)

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

تذکر: هرگز تغذیه مگنت های در باز کن (Actuator) را از باتری دستگاه  تامین نکنید، زیرا این کار علاوه بر کاهش ضریب ایمنی دستگاه، می تواند به دستگاه آسیب جدی وارد کند.

Reset کردن:

در صورت فراموش کردن رمز ها برق و باتری را از دستگاه جدا کنید. جامپر RST را اتصال کوتاه کنید، برق را وصل کنید و پس از ۳۰ ثانیه جامپر RST را باز کنید. در این حالت رمز ها و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

نصب دستگاه Z7

۱-      کانکتر ترانس را از جای خود خارج کنید.

۲-      سه عدد ضامن نگهدارنده فیبر مدار چاپی را کمی به طرف پایین فشار دهید و فیبر مدار چاپی را از جای خود خارج کنید.

۳-      جعبه دستگاه را روی دیوار نصب کنید.

۴-      قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی، همه سیم ها را وارد دستگاه کنید.

۵-      فیبر مدار چاپی را با احتیاط سر جای خود قرار دهید. برای این کار ابتدا قسمت بالای فیبر را جا بیندازید (دقت کنید سه عدد پین در سواراخ های فیبر قرار گیرد.) سپس سه ضامن نگهدارنده را به طرف پایین فشا ر دهید و فیبر را جا بیندازید.

۶-      کانکتر ترانس را سر جای خود قرار دهید.

نکته: هیچ یک از سیم ها نباید به خنک کننده اتصال کند یا از روی مدار عبور کند.

نکته: دستگاه باید حداقل ۲۰ سانتیمتر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد.این فاصله برای خنک شدن دستگاه، الزامی است.

نکته: توصیه می شود در حین نصب و تنظیمات، کانکتر ALPHA SW  را از جای خود خارج کنید.

 

۲۲۰ ولت

سیم های برق شهر را با احتیاط به این ترمینال وصل کنید. برا ی برق حتما از سیمی با ضخامت مناسب استفاده کنید.

 

KEYPAD

این چهار ترمینال می باست به ترمینال های هم نام در کیپد وصل شود.

 

POWER

روشن بودن این چراغ نشان دهنده وصل بودن برق شهر است.

 

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

 

 

Z0

این زون به صورت باز (N.O) یا بسته (N.C) قابل استفاده است.

 

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

 

 

BAT(ترمینال باتری)

با دقت در رعایت جهت، سیم های باتری را به باتری وصل کنید،سیم قرمز را به مثبت و سیم مشکی را به منفی. سیم های تلفن کننده را نیز به این ترمینال وصل کنید. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است.


AUX 13.6V

تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید، سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز نیم آمپر است. هرگز تغذیه تلفن کننده خودکار را به این ترمینال وصل نکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن کننده از کار نیفتد.

SIR (خروجی برا ی آژیر)

اگر از آژیر استفاده میکنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به تر مینال SIR وصل کنید.

SP(خروجی برای بلندگو ها)

بلندگو ها را به طور موازی به هم وصل کنید. (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم، ۲۵ وات) سپس آن ها را به ترمینال SP وصل کنید.

Z1, Z2, Z3, Z4

فرمان چشم های هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید.

نکته: برای آشنایی با تفاوت زون ها، به قسمت طرز کار مراجعه نمایید.

Z5, Z6

کاربرد الف: به عنوان زون ۵ و ۶ مطابق نقشه اصلی

کاربرد ب: جهت اتصال به گیرندهریموت کنترل CLASSIC RX-4

گیرنده CLASSIC-RX4 برای کنترل دستگاه توسط ریموت و استفاده چشم های بی سیم مناسب است.

نکته: قبل از استفاده از این ترمینال ها حتما بخش تنظیمات را مطالعه کنید.

 

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون 

 

راهنمای نصب و راه ­اندازی سیستم حفاظتی 7 زون