آدرس : مشهد ، بلوار وکیل آباد ، بلوار هنرستان، هنرستان ۴۰، پلاک ۵۶، ساختمان وندا

تلفکس :

                                            ۶۶ ۶۶ ۸۳ ۳۸ و ۶۶ ۶۶ ۸۲ ۳۸ – ۰۵۱

                                               ۰۹۱۵۳۱۲۸۵۳۶ و ۰۹۱۵۳۱۲۵۵۳۶  

پست الکترونیکی : info[at]VendaCo.com